• Đinh Thị Văn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư đoàn
  • Email:
   vantrisp@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thu Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0974831483
  • Email:
   ntttrang.ttlg@bacgiang.edu.vn
 • Tôn Thị Điểm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó CM
  • Điện thoại:
   0989889335
  • Email:
   tondiemlg@gmail.com
 • Vũ Văn Quy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Đoàn TN
  • Điện thoại:
   0763333755
  • Email:
   vvquy.ttlg@bacgiang.edu.vn
 • Võ Thành Công
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giám đốc
  • Điện thoại:
   0915466998
  • Email:
   vtcong.pgdlg@bacgiang.edu.vn
 • Bùi Thị Mừng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Điện thoại:
   0977368016
  • Email:
   btmung.ttlg@bacgiang.edu.vn
 • Chu Văn Thuận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Điện thoại:
   0978577658
  • Email:
   cvthuan.ttlg@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Khắc Phúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0833270776
  • Email:
   nkphuc.ttlg@bacgiang.edu.vn
 • Đào Văn Lắm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ ĐTN-HN
  • Điện thoại:
   0988030165
  • Email:
   dvlam.ttlg@bacgiang.edu.vn
 • Bùi Quang Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0912645839
  • Email:
   bqlong.c3lg@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Ngọc Hoài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch
  • Điện thoại:
   0942791076
  • Email:
   nnhoai.ttlg@bacgiang.edu.vn
Thông báo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội