• Giáp Thị Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   giapnhung98@gmail.com
 • Đinh Thị Văn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư đoàn
  • Email:
   vantrisp@gmail.com
 • Tôn Thị Điểm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó CM
  • Điện thoại:
   0989889335
  • Email:
   tondiemlg@gmail.com
 • Chu Văn Thuận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Điện thoại:
   0978577658
  • Email:
   cvthuan.ttlg@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Khắc Phúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0833270776
  • Email:
   nkphuc.ttlg@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Ngọc Hoài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch
  • Điện thoại:
   0942791076
  • Email:
   nnhoai.ttlg@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Hải Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0985671282
  • Email:
   nthyen.ttlg@bacgiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nôi dung

Thông báo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội