Chủ đề tháng 10: GIÁO DỤC GIỚI TÍNH- CHĂM SÓC SỨC KHỎE VỊ THÀNH NIÊN